Glad vår!

Våren är här och snart väntar en skön sommar. Styrelsen tackar alla medlemmar i Alliance Française d’Upsal för ett aktivt…

Sten Bernhardsson ny ordförande

Vid föreningens årsmöte 8 mars 2023 valdes Sten Bernhardsson till ny ordförande efter Maria Ripenberg som lämnar styrelsen. Sten har…