Höstens nya programm är här!

Ett fullspäckat schema för oss frankofiler!

 

Läs den längre ner eller ladda hem den här i pdf-format!

 

Alliance française d’Upsal

fondée en 1891

 

PROGRAM

hösten 2018

https://af-upsal.org

Om inget annat anges är deltagande i föreningens program gratis för medlemmar. De som inte är medlemmar är välkomna att delta mot en avgift på 50 kronor (per person och gång). Efter programpunkterna serveras antingen en buffé (100 kr) eller ost (60 kr) inklusive ett glas vin. Detta annonseras under varje programpunkt och föranmälan är nödvändig.

Innehåll

Kalendarium  sid 1 – Bokcirkel sid 4 – Filmcirkel sid 6

Uppsala Franska Filmfestival sid 7 – Om föreningen sid 8

Torsdag 6 september, Träffpunkt Storgatan 11

  1. 18.00

Årsmöte

Årsmötet har i år, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, att ta ställning till styrelsens förslag till reviderade stadgar. De reviderade stadgarna innebär, tillika med några mindre förändringar och moderniseringar, att verksamhetsåret blir lika med kalenderåret. Mer om detta finns att läsa i årsmöteshandlingarna.

  1. 18.30

Om de svenska Matisse-eleverna och Rolf de Marés

balettkompani i Paris

Föredrag på svenska av Sten Bernhardsson. Efterföljt av buffé.

Sten Bernhardsson är Uppsalas kulturdirektör med ansvar för merparten av kommunens kulturverksamheter. Han har ett mycket stort intresse för Frankrike och fransksvenska relationer. Studier i språk, konst- och religionsvetenskap i Aix-en-Provence och Uppsala ledde honom till arbete med kulturturism, pedagogisk verksamhet och kulturadministration i såväl Frankrike som i Sverige. Ett av hans specialintressen är de svenska Matisse-eleverna och det allkonstverk som Rolf de Maré skapade med balettkompaniet ”Svenska baletten”.

Anmälan till buffé (100kr) senast 31 augusti (OBS datum) till

pousette.susanne@gmail.com.

Onsdag 19 september, kl 18.30 Träffpunkt Storgatan 11

”Barbara – La grande dame brune”

Föredrag på franska av Nessima Salhi. Efterföljt av ost och vin.

Nessima Salhi är universitetslektor och docent i kvantkemi.

”En novembre 2017, la chanson française a commémoré le vingtième anniversaire de la mort de Barbara (1930 – 1997).

Cette chanteuse composait sa musique et interprétait ses propres textes, des poèmes tellement intimistes, qu’ils restaient énigmatiques pour ceux qui ne connaissaient pas les motivations de leur écriture. Sa voix au timbre étrange et au rythme syncopé, a commencé à résonner dans les petits cabarets parisiens avant d’être entendue dans les grandes salles.

Barbara, Monique Serf de son vrai nom, gagna rapidement une notoriété et devint un mythe de son vivant. Mais derrière l’artiste passionnée, Monique Serf restera un personnage secret, auréolé d’un passé mystérieux.

Je vous propose de rendre un hommage à Barbara en écoutant quelques-unes de ses chansons cultes à la suite desquelles nous aborderons quelques aspects de sa vie personnelle. ”

Anmälan till ost och vin (60 kr) senast 17 september till pousette.susanne@gmail.com.

Måndag 1 oktober

Sista anmälningsdag till årets Bokcirkel

Läs om bokcirkeln på sidan 4! Där finns information om årets böcker samt om hur anmälan går till och hur avgiften (150 kr) betalas.

Måndag 15 oktober

Sista anmälningsdag till årets Filmcirkel

Läs om filmcirkeln på sidan 6! Där finns information om årets filmer samt om hur anmälan går till och hur avgiften (150 kr) betalas.

Tisdag 16 oktober, klockan 19.00, Odensgatan 5A

Årets bokcirkel sätter igång

Träffen äger rum hos Carin Söderberg. Ring 073-619 18 80 senast den 15 oktober för anmälan och för att få portkoden. Läs mer om bokcirkeln på sidan 4.

Onsdag 17 oktober, kl 18.30 Träffpunkt Storgatan 11

L´usage de la langue parlée dans le cinéma français

Föredrag på franska av Estelle Duluc och David Naïm. Efterföljt av ost och vin.

Estelle Duluc och David Naïm kom till Uppsala för inte länge sedan, men har redan nu engagerat sig för att Uppsalas kulturscen alltid ska erbjuda fransk film.  Kultur och film – det är deras stora passion.  Tillsammans med flera entusiaster ansvarar de för den sjunde upplagan av Uppsala Franska Filmfestival, Slottsbiografen 22 – 25 november 2018.

Ända sedan talfilmen ersatte stumfilmen försöker de franska filmmakarna hitta den rätta tonen. Hur återger man olika miljöer utan att det klingar falskt? Hur får man dialekter att låta genuina? Hur kan man balansera mellan stramare ”Hur står det till?” och vardagligare ”Allt bra?’”. Hur får man replikerna i filmer att vara naturliga och lediga, och absolut inte låta överdramatiserade?

Fransk film har löst problemet genom en nyskapelse: une langue centrifuge.

Anmälan till ost och vin (60 kr) senast 15 oktober till pousette.susanne@gmail.com.

Tisdag 13 november, kl 18.30 Träffpunkt Storgatan 11

Maj 1968

Föredrag på svenska av Inga Brandell. Efterföljt av buffé.

Inga Brandell är professor emeritus i statsvetenskap vid Södertörns högskola och docent vid Uppsala universitet. Hon studerade journalistik i Paris efter studentexamen på Katedralskolan och rapporterade från maj-händelserna i svensk press och radio. Senare har hon varit verksam vid universitet i Norge och Sverige och ambassadråd i Alexandria, Egypten och har publicerats på flera språk, bl.a. om majhändelserna och fransk politik och kultur.

Vad hände egentligen i Frankrike under den stora ungdomsrevoltens år? Vilken betydelse hade studentrevolten och storstrejken på sikt för franskt samhällsliv och politik?

Med utgångspunkt i fotografier och affischer från några av de dramatiska dagarna våren 1968 diskuteras om vi, som Daniel Cohn-Bendit säger, kan ’Forget 68’, eller, tvärtom, ser spåren därifrån i dagens franska samhälle.   

Anmälan till buffé (100 kr) senast 9 november till pousette.susanne@gmail.com.

Torsdag 22 – Söndag 25 november, Slottsbiografen

Uppsala Franska Filmfestival 2018

Läs mer om filmfestivalen på sidan 7.

Onsdag 5 december, kl 18.30 Träffpunkt Storgatan 11

La présidence d’Emmanuel Macron

Föredrag på franska av Carin Söderberg. Efterföljt av ost och vin.

Carin Söderberg är f d universitetsadjunkt. Hon har arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning och är allmänt intresserad av franska och av det som händer i Frankrike.

Le 7 mai 2017, les Français ont confié les clés de l’Élysée à Emmanuel Macron pour une durée de cinq ans. Un an et demi plus tard, quel premier bilan peut-on faire de sa présidence? A-t-il tenu ses promesses? La «révolution» Macron a-t-elle eu lieu? Que pensent aujourd’hui les Français de leur jeune Président?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cette conférence se propose d’apporter des éléments de réponse.

Anmälan till ost och vin (60 kr) senast 3 december till pousette.susanne@gmail.com.

Onsdag 23 januari 2019, kl. 18.30 Träffpunkt Storgatan 11

Mitt Frankrike

Föredrag på svenska av Agneta Soldén. Efterföljt av buffé.

Agneta Soldén startade som ung och blåögd svenska en språkskola i Aix-en-Provence 1968 och blev kvar i 20 år. Från 4 elever till en framgångsrik verksamhet som pågår än idag.

Agneta är fil kand i franska och italienska. Hon undervisade i franska redan under studietiden och startade en permanent språkskola för svenskar i Aix-en-Provence 1968.

Hon arbetade som producent i franska på UR fram till pensionen 2007 och arrangerar sedan 1996 språk- och kulturresor till Frankrike två gånger om året för medlemmarna i de två Pique-nique-klubbarna. Är Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres och de l’Ordre des Palmes académiques.

Anmälan till buffé (100 kr) senast 18 januari till pousette.susanne@gmail.com.

Lördag 9 februari 2019

Temadag

Föreningens årliga temadag för alla Sveriges allianser. Mera information kommer att publiceras på Alliance française hemsida https://af-upsal.org.

Bokcirkel 2018-19

Varje grupp består av fem personer: A, B, C, D, E (medlemmar i föreningen). Böckerna cirkulerar enligt följande. Person A får bok 1, person B bok 2, person C bok 3, person D bok 4 och person E bok 5. Efter en månad lämnar A sin bok till B som lämnar sin till C som lämnar sin till D som lämnar sin till E som lämnar sin till A. Så får varje deltagare en ny bok varje månad.

En cirkulationslista med deltagarens namn, adress och telefonnummer samt datum för bytesdagarna finns i varje bok. Det är viktigt att angivna datum respekteras.

När de fem böckerna gått varvet runt behåller du den senaste boken. I maj 2019 ordnas en avslutande träff. Cirkeldeltagare som vill, får då diskutera läsupplevelser och utvärdera årets bokval. Därför kan det vara bra att under läsningens gång göra separata anteckningar om vad du tycker är bra, dåligt, roligt, anmärkningsvärt…

Anmälan till bokcirkeln sker i två steg

1) att senast den 1 oktober sända en e-post

till Carin Söderberg, carin.soderberg@live.se med namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter är mycket viktiga. Ange även vilka personer du skulle vilja bilda cirkel med (endast namn). I görligaste mån tillgodoses dina önskemål,

2) att sätta in 150 kronor på Plusgiro 11 62 35-3 Alliance française d’Upsal. Ange Bokcirkel när du betalar. Är du inte medlem redan kan du betala medlemsavgiften vid samma tillfälle.

Tisdagen den 16 oktober klockan 19.00 är alla deltagare som har möjlighet välkomna till en inledande träff på Odensgatan 5 A, hos Carin Söderberg, 073-619 18 80. Ring senast den 15 oktober för anmälan och portkod. För dig som inte kan vara med på den träffen finns din första bok för avhämtning på samma adress.

Årets Böcker

– Michèle Audin, Une vie brève, Gallimard, 2013, Folio

Maurice Audin, jeune assistant de mathématiques à l’université d’Alger, membre actif du Parti communiste algérien, militant anticolonialiste, est arrêté par l’armée française en juin 1957, à Alger. Dix jours plus tard, il est déclaré mort. Il avait 25 ans, il était marié et père de trois enfants. Plus de 50 ans après sa fille Michèle a voulu rassembler les bribes de cette vie si brève

– Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit, Éditions Marchand de feuilles, 2015, Livre de poche

L’auteure raconte la vie hors du commun de sa grand-mère. Par petites touches, elle dresse le portrait d’une femme exceptionnelle, libre et avant-gardiste. Suzanne Méloche était une femme, une artiste, une amoureuse, engagée et contestataire, et qui, un jour, abandonna sa fille de trois ans, Mousse, et son fils d’un an, François. Le récit de cette vie débute dans les années 1940 au Québec, époque, selon l’auteur, où les francophones «sont considérés comme les Nègres blancs» des anglophones, vivant sous leur contrôle et celui de l’Eglise.

– Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique, Éditions Anne Carrière, 2003, Livre de poche

Le Ventre de l’Atlantique est le premier roman de l’écrivaine sénégalaise Fatou Diome. Le livre met en scène les rêves d’émigration des jeunes Sénégalais et a une dimension autobiographique. À Strasbourg, la narratrice doit renseigner au téléphone de son demi-frère Madické sur le déroulement des matchs de football de l’équipe nationale d’Italie qu’il ne peut pas suivre à la télévision sur son île de Niodior. Comme les garçons de son âge, il projette de venir lui aussi en France pour devenir un célèbre et riche footballeur. Le livre est un incessant aller et retour entre la petite île, où seul l’instituteur tente d’ouvrir les yeux des adolescents sur la fragilité de leur rêve, et la France, où la narratrice décrit sans concession la situation faite aux immigrants vite devenus clandestins, face au racisme et aux menaces d’expulsion. Mais elle est lucide aussi avec son village d’origine, où l’analphabétisme, la situation des femmes, le pouvoir des marabouts sont évoqués sans fard.

– Gaël Faye, Petit Pays, Grasset, 2016, Livre de poche

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français…

– Jean-Luc Seigle, En vieillissant les hommes pleurent, Flammarion, 2012, J’ai lu

Albert Chassaing est ouvrier chez Michelin mais sa vraie vie, il la passe dans sa ferme héritée de ses parents. Suzanne, sa femme, rêve de rompre avec l’existence campagnarde et d’acheter un appartement dans un immeuble moderne et tout confort. En attendant, elle fait entrer le formica et la télévision au village. La télé va être installée, c’est l’événement du jour ! Ce soir, il y a un reportage sur la vie des soldats en Algérie, elle y verra son fils aîné qui est là-bas. Quant au cadet, Gilles, il lit… et son père se demande: qu’est-ce que lui, ouvrier et fils de paysan, pourrait-il transmettre à ce fils si différent? Ce livre déroule la journée du 9 juin 1961 jusqu’au drame tôt pressenti.

Filmcirkel 2018 – 2019

Filmerna är relativt nya eller har vistats kort tid eller inte alls på svenska biografer. Filmerna är textade på franska. De har alla mottagits väl i Frankrike. Cirkeldeltagarna delas in i fem grupper och  varje deltagare har en månad på sig för varje film. Filmerna lämnas sedan vidare inom gruppen enligt uppgjort schema. Den sista filmen får behållas. Under våren kommer möjlighet att finnas för en avslutande träff, då vi diskuterar och utvärderar valet av filmer. Plats och tidpunkt meddelas i vårens program.

Anmälan till filmcirkeln görs till Christine Aquilonius, caq@tele2.se senast den 15 oktober. Ange namn, adress och telefonnummer.

Betalning för filmcirkeln görs samtidigt genom att sätta in 150 kr på pg 11 62 35-3
Alliance francaise d’Upsal. Ange ”filmcirkel” och ditt namn när du betalar. Är du inte medlem redan kan du betala medlemsavgiften vid samma tillfälle.

Årets Filmer

– La Promesse de l´aube (2017)

Le réalisateur de ce film (Eric Barbier) d’après le roman autobiographique de Romain Gary a trouvé une forme scénaristique pour conserver l’essence et l’esprit du roman. Il s’agit de son enfance difficile en Pologne, en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la seconde guerre mondiale et l’influence de sa mère sur son fils. Cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie.

Ce roman de Romain Gary a été son chef-d’oeuvre et il fait partie des romanciers les plus importants du XXième siècle.

– Le sens de la fête (2017)

C’est un film qui fait du bien! Max, traiteur depuis trente ans, a organisé des centaines de fêtes, mais il est même un peu au bout du parcours. Dans ce film s’agit d’un sublime mariage dans un château du XVIIème siècle. Comme d’habitude Max a tout coordonné: il a récruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, de photographes, un orchestre, arrangé la décoration florale: bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie……. Un savoureux mélange de comédie et d’émotions avec de bons acteurs.

– Petit Paysan (2017)

Pierre est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, de sa sœur vétérinaire et de ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.

Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. Ce film est réalisé par Hubert Charuel, lui-même fils de paysans est au courant de la vie dans une ferme. En 2018 il gagne un césar pour le meilleur premier film et Swann Arland, acteur principal, a remporté le prix pour le meilleur acteur.

– Bonne pomme (2017)

La venue d’un duo mythique – Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. C’est la dixième fois pour  Deneuve/Depardieu, mais il y a longtemps. Ils disent : ”c’est comme si on se retrouvait sans s’être quittés”. Dans le film Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme. Il quitte tout et part reprendre un garage niché au fin fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara….. Catherine Deneuve excelle dans ce rôle. Cette rencontre provoque des étincelles! Historiette française, poétique et amusante,  nous offre quelques perles d’humour.

– Visages, Villages (2017)

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général, et plus précisément sur les lieux et ils ont les dispositifs pour les montrer. Agnès a choisi le cinéma, JR a choisi de créer des galeries photographies en plein air. C’est un bon film qui permet de montrer de manière vaste des habitants de la France. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage. Le film a été sélectionné hors compétition au festival de Cannes. Critique très positive. Un sympathique tour de France à l’écoute des gens.

Uppsala Franska Filmfestival 2018

22 – 25 NOVEMBER SLOTTSBIOGRAFEN

Uppsala Franska Filmfestival erbjuder även i år fyra dagar fyllda med spelfilmer, dokumentärer och fiktion på franska. Årets tema är ”la parole”, förmågan att yttra sig, att tala.

Att tala, det lär man sig. I dokumentärer visas hur ungdomar upptäcker att man  måste agera, spela en roll i samtalet till exempel när man söker ett jobb.

I Pas son genre  skildras hur svårt det är att kommunicera och älska någon om man kommer från olika sociala miljöer.

Festivalen firar  också Ingmar Bergman som skulle ha fyllt hundra år i år. Vi hyllar honom genom att visa Jour de fête av Jacques Tati och Léon mon prêtre.

I samband med öppningsceremonin har ni möjlighet att se Victoria, en av de bästa komedierna från senare år.

Alla filmer har engelsk text. Mera information om filmer och biljettpriser kommer att publiceras på Alliance française hemsida https://af-upsal.org och på filmfestivalens hemsida http://fff-afuppsala.se.

Om  Alliance française

Alliance française är en världsomfattande förening som grundades i Paris 1883. Blott åtta år senare, 1891, bildade några eldsjälar en lokalförening i Uppsala. Föreningen är helt fri från politisk eller religiös anknytning och har till syfte att främja intresset för det franska språket och de fransktalande ländernas kultur.

Alliance française d’Upsal, som grundarna ville att den skulle heta, är en livaktig förening. Man behöver inte vara perfekt i franska för att delta. En del aktiviteter är helt på svenska. Alla intresserade är välkomna.

Ny medlem gör anmälan till föreningens medlemsombud Kalle Spångberg via e-post uppiskalle@gmail.com. Ange för- och efternamn, adress, telefon och e-postadress.

Medlemsavgift betalas till plusgiro 11 62 35-3. För verksamhetsåret 2018-2019 är den:

180 kr för enskild medlem

300 kr för familj

80 kr för studerande

För mer information kontakta Kalle Spångberg, uppiskalle@gmail.com.

Om ABC – Après Boulot chez Cousteau

Dessa anspråkslösa men trevliga träffar, liksom tidigare Petit dejeuner, är för närvarande inte inplanerade under hösten. Styrelsen tar gärna emot förslag inför en fortsättning. Information kommer att finnas på hemsidan https://af-upsal.org.

Stipendiefond

År 2008 inrättade styrelsen för Alliance française d’Upsal en fond för att varje år kunna dela ut ett stipendium till en gymnasieelev eller nybliven student som avser tillbringa en period på minst en månad i Frankrike eller ett annat franskspråkigt land för att förkovra sig i det franska språket och kulturen.

Vill du ge ett bidrag för att stärka våra ungdomars intresse för det franska språket?
Du väljer själv vilket belopp du vill sätta in på föreningens plusgiro 11 62 35-3 med tydligt angivande av att inbetalningen gäller stipendiefonden. Kontakta Eva Wockelberg för mer information, evawockelberg@gmail.com.

Temadag

Föreningen anordnar varje år en temadag för alla Sveriges allianser. Nästa års temadag inträffar lördag 9 februari 2019.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s