Våra aktiviteter

Årsmöte

Föreningens årsmöte 6 september 2018 beslutade att föreningens verksamhetsår framdeles ska vara lika med kalenderår. Första verksamhetsåret därefter omfattar därmed hela 2019. Nästkommande årsmöte inträffar alltså först våren 2020 och därefter årligen under våren.

Temadag

Föreningen anordnar varje år en temadag för alla Sveriges allianser.

Föredrag med efterföljande buffé eller ost och vin

De som inte är medlemmar är välkomna att delta mot en avgift på 50 kronor (per person och gång). Efter programpunkterna serveras antingen en buffé (100 kr) eller ost (60 kr) inklusive ett glas vin. Detta annonseras under varje programpunkt och föranmälan är nödvändig.

Petit déjeuner

Dessa träffar på Ofvandahls Konditori några lördagsförmiddagar per termin är för närvarande inställda på grund av pandemin.

Bokcirkeln

Varje år ingår fem böcker. Valet bygger på en omfattande läsning och väljs så att de är aktuella och relativt nyutkomna, att de är skrivna i möjligaste mån av lika många män som kvinnor med olika bakgrund, att de är runt 300 sidor och skrivna på en tillgänglig franska. De ska också ha blivit väl mottagna av litteraturkritiker såväl som av publiken.

Filmcirkeln

Varje år ingår fem franska filmer. Filmerna är relativt nyutkomna och har bara visats en kort tid eller inte alls i Sverige. De kan ses med textning på franska. Filmcirkeln fungerar som läsecirkeln: de fem DVD-filmerna cirkulerar i grupper med fem personer. Varje deltagare har en månad för att se filmen. Sedan lämnas den vidare till nästa person i gruppen. Man behåller den film man har vid cirkelns slut.

Andra aktiviteter

Vi anordnar även då och då andra aktiviteter, såsom bussutflykter, ost och vin-kvällar eller konsertresor.