Anmälan till föreningsevenemang

Observera att anmälan numera är obligatorisk oavsett förtäring!

Du kan anmäla dig till aktuellt evenemang, ställa frågor om evenemanget till föreninges klubbmästare, eller anmäla förhinder genom att fylla i och skicka nedanstående formulär.

OBS! Direkt när du skickat iväg det ifyllda formuläret kan du se det på skärmen, vilket är bekräftelsen på att det gått iväg och nått föreningen.
Du kommer att bli kontaktad om du inte kan delta vid evenemanget på grund av maxantalet deltagare.

OBS. Styrelsen är ganska hårt arbetsbelastad och om du kan tänka dig att hjälpa till att ställa i ordning lokalen före eller efter evenemanget, kan du kryssa i rutan nedan. Du behöver då inte betala något (mer än eventuellt vin) och du kommer att bli kontaktad av klubbmästaren för mer information.