Anmälan till Temadag

Pris: För medlemmar i Alliance Française 500 kronor, övriga 600 kronor, studerande ungdom 200 kronor. I priset ingår program, kaffe, lunch och eftermiddagsfrukt.

Efter programmet erbjuds en Middagsbuffé för vilken priset är 350 kronor.

För frågor kontakta Ingrid Ragnarsdotter 070-5951294, eller via denna länk.

Anmälan senast den 23 januari 2020 via formuläret nedan.
Ange för- och efternamn för den/dem som anmälan avser och telefonnummer. Ange även om du/ni önskar delta i middagsbuffén samt eventuella önskemål om specialkost.

Betalning:
Senast den 23 januari 2020
 till Plusgiro Alliance française d’Upsal 11 62 35-3. Observera att anmälan är bindande och att det inte ges någon skriftlig bekräftelse.

Anmälningsformulär: