Årsmöte

2020:

Årsmötet inträffade 11 mars 2020. Kallelse och mer information hittar du i programmet för våren 2020.

Förslag till föredragningslista hittar du här.

Styrelsens verksamhetsberättelse hittar du här.

Protokoll från årsmötet hittar du här.

2018-2019:

Protokoll årsmöte AfU 2018

AFU Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018-09-06

Styrelsens verksamhetsberättelse

2017-2018:

Här hittar du årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2017-2018 och här hittar du protokollet till det konstituerande mötet!