Årsmöte

2022:

Extra föreningsmöte 7 september kl 18.30. Läs mer här!

2022:

Styrelsens förslag till föredragningslista för årsmötet

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll

2021:

18 maj 2021 digitalt med Zoom på grund av pandemin.

Protokoll från årsmötet hittar du här:

2020:

Styrelsens verksamhetsberättelse hittar du här.

Protokoll från årsmötet hittar du här.

2018-2019:

Protokoll årsmöte AfU 2018

Styrelsens verksamhetsberättelse

2017-2018:

Här hittar du årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2017-2018 och här hittar du protokollet till det konstituerande mötet!