Bli medlem

Man blir medlem i Alliance française d’Upsal genom att betala in årsavgiften på plusgiro 11 62 35-3.

180 kr för en person
300 kr för ett par eller familj 
(bor på samma adress)
80 kr för studenter

Viktigt: skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress i meddelanderutan! Betalar du med din internetbank, glöm inte att skicka dessa informationer till vårt medlemsombud, Ingalill Ek: ingalill.s.ek@gmail.com

För ytterligare information vänligen kontakta vårt medlemsombud Kalle Spångberg :uppiskalle@gmail.com

Icke-medlemmar
Även de som inte är medlemmar är välkomna att delta. Avgiften för att delta i programpunkt där medlemmar går gratis är 50 kronor.