Bli medlem

Man blir medlem i Alliance française d’Upsal genom att betala in årsavgiften på plusgiro 11 62 35-3.

Årsavgiften är för närvarande
180 kr för enskild medlem
300 kr för par/familj (en och samma adress)
80 kr för studerande

Ny medlem som tillkommer under perioden 1 januari – 31 mars betalar halv avgift. Under perioden 1 april – 30 juni betalar ny medlem en fjärdedels årsavgift PLUS nästföljande års avgift.

Viktigt: skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress i meddelanderutan! Betalar du med din internetbank, glöm inte att skicka dessa informationer till vårt medlemsombud, Ingalill Ek: ingalill.s.ek@gmail.com

Medlemskapet för ett läsår, från september till augusti, och ger rätt att delta i alla föreningens aktiviteter, i de flesta fall utan extra kostnad utöver medlemsavgiften.

För ytterligare information vänligen kontakta vårt medlemsombud Ingalill Ek: ingalill.s.ek@gmail.com

Icke-medlemmar
Även de som inte är medlemmar är välkomna att delta. Avgiften för att delta i programpunkt där medlemmar går gratis är 50 kronor.