Bli medlem

Välkommen som medlem i Alliance française d’Upsal!

Betala in årsavgiften på plusgiro 11 62 35-3:
180 kr för en person
300 kr för ett par eller familj 
(bor på samma adress)
80 kr för studenter

Viktigt:

Skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress i meddelanderutan!
Om du betalar med din internetbank skickar du dessa informationer via detta formulär.
Du kan alternativt skicka uppgifterna till vårt medlemsombud , som också gärna ger dig ytterligare information. Adress och telefon till medlemsansvarig hittar du här.

Icke-medlemmar
Även de som inte är medlemmar är välkomna att delta föreningens aktviteter. Avgiften för att delta i programpunkt där medlemmar går gratis är 50 kronor. Observera att för särskilda aktiviteter såsom temadagar, resor och liknande gäller särskilda regler och avgifter.