Bokcirkel

bok_2

Varje år ingår i Alliances bokcirkel fem böcker. Valet bygger på en omfattande läsning och väljs enligt följande kriterier.

  1. Aktualitet: de valda böckerna är relativt nyutkomna.

  2. Balans mellan kvinnliga och manliga författare: böckerna är skrivna i möjligaste mån av lika många män som kvinnor samt med olika bakgrund.

  3. Omfattning: de valda böckerna är inte längre än 280–300 sidor.

  4. Tillgänglighet: de innehåller inga större språkliga svårigheter.

  5. Kvalitet: i franskspråkiga länder har de blivit väl mottagna av litteraturkritiker såväl som av publiken och kan ha fått något litterärt pris.

Information om anmälan och valda böcker finns i det aktuella programmet