Kontakt

Har du frågor, förslåg till programpunkter eller funderingar kring alliancens verksamhet? Kontakta alliancens ordförande!

cocoCoco Norén, 

070-425 96 96

coco.noren@moderna.uu.se

Vice ordförande
Eva Wockelberg

wockelberg_webb
076-161 10 95
ewockelberg@hotmail.com

 

Har du frågor om medlemskap eller andra medlemsrelaterade funderingar, kontakta medlemsombudet!

ingalill_ek_webb

Ingalill Ek

ingalill.s.ek@gmail.com