L’Alliance française d’Upsal

 

Alliance française är en världsomfattande förening som grundades i Paris 1883. Blott åtta år senare, 1891, bildade några eldsjälar en lokalförening i Uppsala. Alliance française är helt fri från politisk eller religiös anknytning och har till syfte att främja intresset för det franska språket och de franskspråkiga ländernas kultur.

Alliance française d’Upsal, som grundarna ville att föreningen skulle heta, är inte bara en av stadens äldsta existerande föreningar utan också en av de mer livakiga.

Man behöver inte vara perfekt i franska för att delta! Ungefär hälften av aktiviteterna är helt på svenska. Alla intresserade är välkomna som medlem eller tillfällig besökare.