Les petits déjeuners d’automne 2022

Lördag 3/9 kl. 10–12, Ofvandahls konditori: Petit déjeuner med Véronique Simon. Véronique Simon, som är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, delar av sina erfarenheter som både fransk medborgare och ”svensiska”, i Frankrike. Hon är även styrelseleamot i Svenska FN- förbundet, och kan i viss mån dela av sina erfarenheter därifrån, utifrån sitt ursprung. Att Véronique Simon kommer från Bretagne kan även komma på tal! Ingen föranmälan.

Lördag 1/10 kl 10–12, Ofvandahls konditori: Petit déjeuner med Jan Winter, journalist, författare och musiker med ett förflutet på Sveriges Radio och TT. Han är delvis uppväxt i Frankrike
och inledde sina studier i Uppsala 1968 med franska – och ett aktivt medlemskap i dåvarande AF d´Upsal. Jan hoppas kunna inspirera deltagarna till samtal om både nära och fjärran ämnen. Ingen föranmälan.

Lördag 5/11 kl. 10–12, Ofvandahls konditori: Petit déjeuner med Frederic Öberg. Han har i sin ungdom bott och studerat i Paris och Bryssel och har bred erfarenhet av ”det franska livet”! Han har tidigare lett en fransk konversationscirkel vid Senioruniversitetet i många år. Håller ibland föredrag vid AF ute i landet. Samtalet kommer att handla om aktuella kulturella, politiska, dagsaktuella frågor i franskt nyhetsflöde. Ingen föranmälan.

Lördag 3/12 10–12, Ofvandahls konditori: Pétit déjeuner med Carin Söderberg, sedan flera år ansvarig för bokcirkeln i AF och ledare för konversations- och litteraturcirklar i Uppsala Senioruniversitetet. Samtalet utgår från frågan: À votre avis: de quoi parle-t-on en France aujourd´hui? Ingen föranmälan.