Les petits déjeuners du printemps 2023

Lördag 4 februari kl 10 – 11.30, Ofvandahls konditori: Pétit déjeuner med Carin Söderberg, sedan flera år ansvarig för bokcirkeln i AF och ledare för konversations- och litteraturcirklar i Uppsala Senioruniversitetet.  Ingen föranmälan. Var och en köper sin egen frukost.

Lördag 4 mars kl 10 – 11.30, Ofvandahls konditori: Pétit déjeuner med Noémi Legout, som arbetar på Uppsala universitet där hon forskar i matematik.
Hon kom till Sverige hösten 2019, efter att ha tillbringat ett år i Kina, och dessförinnan några månader i Kanada (man måste vara geografiskt flexibel när man gör grundforskning!). Hon växte upp i västra Frankrike, i en byn Moncoutant i departementet Deux-Sèvres, och gjorde sina universitetsstudier i Nantes.
Ingen föranmälan. Var och en köper sin egen frukost.

Lördag 1 april kl 10 – 11.30, Ofvandahls konditori: Petit déjeuner med Jan Winter, journalist, författare och musiker med ett förflutet på Sveriges Radio och TT. Han är delvis uppväxt i Frankrike och inledde sina studier i Uppsala 1968 med franska – och ett aktivt medlemskap i dåvarande AF d´Upsal. Jan hoppas kunna inspirera deltagarna till samtal om både nära och fjärran ämnen. Ingen föranmälan. Var och en köper sin egen frukost.

Lördag 6 eller 13 maj (datum ej bestämt) kl 10 – 11.30, Ofvandahls konditori: Petit déjeuner med Frederic Öberg. Han har i sin ungdom bott och studerat i Paris och Bryssel och har bred erfarenhet av ”det franska livet”! Han har tidigare lett en fransk konversationscirkel vid Senioruniversitetet i många år. Håller ibland föredrag vid AF ute i landet. Ingen föranmälan. Var och en köper sin egen frukost.