Stort tack . . .

Temadagen 8 februari 2020 Stort tack till alla som deltog i vår tjugoandra temadag! Temat Ensemble, speglat ur en rad…