Program våren 2020

OBSERVERA!

Många av föreningens evenemang är mycket populära, vilket givetvis är väldigt trevligt, men också ibland leder till att maximalt antal i lokalen överskrids. Eftersom reglerna numera är väldigt strikta måste vi be deltagarna att göra anmälan oavsett förtäring.

Ladda hem vårens program (pdf) här!