Program våren 2021

På grund av pandemins oförutsebarhet kan tyvärr inget program annonseras i förväg. Fysiska träffar är ju omöjliga att arrangera för närvarande.

Däremot kommer vi att då och då kunna erbjuda webinarier både i egen regi och i samarbete med övriga allianser i Sverige.

Viktigt alltså att hålla utkik på hemsida och Facebook.