Stipendium

Alliance française d’Upsals stipendium kan tilldelas elever och studenter för språkstudier i ett franskspråkigt land. Stipendiesumman är mellan 6 000 och 10 000 kronor.Stipendiet tilldelas de som visar särskilt intresse för franska språket och föreningens verksamhet. Vi förutsätter att den som får ett stipendium deltar i en auktoriserad språkkurs.

Se vidare information och ansökningsblankett för året 2017

 Sista ansökningsdag: 15 april (och inte den 1:a som det står i blankett)

Styrelsen vädjar till medlemmarna i Alliance française d’Upsal att stödja stipendiefonden. Alla bidrag mottas med tacksamhet till Stipendiefondens plusgiro 31 19 02-1.

bok_2