Stipendium / Stipendiefond

Alliance française d’Upsals stipendium kan tilldelas elever och studenter för språkstudier i ett franskspråkigt land. Stipendiesumman är omkring 5 000 kronor. Stipendiet tilldelas de som visar särskilt intresse för franska språket och föreningens verksamhet. Vi förutsätter att den som får ett stipendium deltar i en auktoriserad språkkurs.

Mer information om 2019 ansökningsdatum kommer under tidig våren!

Stipendiefond

År 2008 inrättade styrelsen för Alliance française d’Upsal en fond för att varje år kunna dela ut ett stipendium till en gymnasieelev eller nybliven student som avser tillbringa en period på minst en månad i Frankrike eller ett annat franskspråkigt land för att förkovra sig i det franska språket och kulturen.
Vill du ge ett bidrag för att stärka våra ungdomars intresse för det franska språket?
Du väljer själv vilket belopp du vill sätta in på föreningens plusgiro 11 62 35-3 med tydligt angivande av att inbetalningen gäller stipendiefonden.

Kontakta Eva Wockelberg för mer information, evawockelberg@gmail.com.

bok_2