Stipendium

Alliance française d’Upsals stipendium kan tilldelas elever och studenter för språkstudier i ett franskspråkigt land. Stipendiesumman är mellan 5 000 kronor. Stipendiet tilldelas de som visar särskilt intresse för franska språket och föreningens verksamhet. Vi förutsätter att den som får ett stipendium deltar i en auktoriserad språkkurs.

Sista ansökningsdag för 2018 är den 17 april.

Ny information och ansökningsblankett för året 2018 är tillgängliga ! (OBS: sista dagen för ansökan är den 17 april och inte den 1:a som det står i blanketten).

Styrelsen vädjar till medlemmarna i Alliance française d’Upsal att stödja stipendiefonden. Alla bidrag mottas med tacksamhet till Stipendiefondens plusgiro 31 19 02-1.

bok_2