Stipendiefond

Sök stipendium!

Alliance française d’Upsal utlyser ett stipendium till elever och studenter för språkstudier i ett franskspråkigt land. Stipendiesumman är 5000 kronor.

Villkor:

  • Du ska vara elev eller student i Uppsala.
  • Du ska ha visat engagemang för det franska språket och kulturen i den franskspråkiga världen.
  • Vi ser gärna att du avser en kurstid på minst tre veckor med boende i familj.
  • Efter avslutad kurs ska du vara beredd att hålla ett föredrag om dina erfarenheter för föreningens medlemmar i Uppsala.

Ansökan omfattar:

  1. Ifylld ansökningsblankett.
  2. Senaste gymnasiebetyg för skolelev, registerutdrag för student.
  3. Personligt brev där du beskriver dig själv och redogör för varför du söker stipendium.
  4. Utlåtande från lärare eller annan person om dina möjligheter att tillgodogöra dig den kurs du avser söka.

Ansökan skickas per post senast den 16 april 2019 i enlighet med uppgifterna på ansökningsformuläret.

Du är välkommen att kontakta föreningens ordförande Eva Wockelberg eller telefon 0761611095 om du har frågor.


Bidrag till stipendiefonden mottages tacksamt!

År 2008 inrättade styrelsen för Alliance française d’Upsal en fond för att varje år kunna dela ut ett stipendium till en gymnasieelev eller nybliven student som avser tillbringa en period på minst en månad i Frankrike eller ett annat franskspråkigt land för att förkovra sig i det franska språket och kulturen.
Vill du ge ett bidrag för att stärka våra ungdomars intresse för det franska språket?
Du väljer själv vilket belopp du vill sätta in på föreningens plusgiro 11 62 35-3 med tydligt angivande av att inbetalningen gäller stipendiefonden.

Kontakta gärna föreningens ordförande för mer information.

bok_2