Styrelsen 2022

Maria Ripenberg, ordförande och Sten Bernhardsson, vice ordförande

Vid föreningens årsmöte 17 mars 2022 omvaldes Maria Ripenberg till ordförande och Sten Bernhardsson till ny vice ordförande. Fem personer avgick ur styrelsen: Eva Wockelberg, Agneta Åhlin, Åke Sörman, Maria Svensson och Loke Sandvall. Ny ledamot: Véronique Simon.
Styrelsen har nu åtta ledamöter:

ORDFÖRANDE OCH SAMMANKALLANDE:
Maria Ripenberg, Uppsala

VICE ORDFÖRANDE:
Sten Bernhardsson, Uppsala
Telefon: 018-727 17 85 (arbete)

SKATTMÄSTARE:
Ingrid Ragnarsdotter Jajke, Uppsala

SEKRETERARE och IT-ANSVARIG:
Gunnar Larsson, Tierp

ORD. LEDAMÖTER
Frederic Öberg, Uppsala
Anita Berg, Uppsala
Johan Mörner, Uppsala
Véronique Simon, Uppsala