Styrelsen 2021

Maria Ripenberg, ordförande och Sten Bernhardsson, vice ordförande

Vid föreningens årsmöte 24 maj valdes Maria Ripenberg till ny ordförande efter avgående Maria Svensson och Sten Bernhardsson valdes till ny vice ordförande efter avgående Åke Sörman och båda hälsades varmt välkomna. Maria Svensson och Åke Sörman, som båda avsagt sig sina respektive uppdrag, kvarstår liksom övriga i styrelsen, som därmed omfattar 12 ledamöter.

ORDFÖRANDE OCH SAMMANKALLANDE:
Maria Ripenberg, Uppsala

VICE ORDFÖRANDE:
Sten Bernhardsson, Uppsala
Telefon: 018-727 17 85 (arbete)

SKATTMÄSTARE:
Ingrid Ragnarsdotter Jajke, Uppsala

MEDLEMSANSVARIG:
Agneta Åhlin, Uppsala

SEKRETERARE och IT-ANSVARIG:
Gunnar Larsson, Tierp

BITR. SEKRETERARE:
Frederic Öberg, Uppsala

TEMADAGEN:
Eva Wockelberg, Uppsala

KLUBBMÄSTARE:
Anita Berg, Uppsala
Johan Mörner, Uppsala
Loke Sandvall, Uppsala
Maria Svensson, Uppsala
Åke Sörman, Uppsala