Styrelsen 2023

Vid årsmöte för Alliance Française d’Upsal den 8 mars 2023 valdes Sten Bernhardsson till ordförande och Véronique Simon till vice ordförande samt Gunnar Larsson till skattmästare.

Vid årsmötet avtackades avgående ordförande Maria Ripenberg, skattmästare Ingrid Ragnarsdotter Jajke, och styrelseledamoten Frederic Öberg som alla tre lämnar styrelsearbetet.

Maria Höglund, Helén Lagerquist och Charlotte Lindgren hälsades välkomna som nya styrelsemedlemmar.

Styrelsen har åtta ledamöter:

ORDFÖRANDE OCH SAMMANKALLANDE:
Sten Bernhardsson, Uppsala

VICE ORDFÖRANDE:
Véronique Simon, Uppsala

SKATTMÄSTARE och IT-ANSVARIG:
Gunnar Larsson, Tierp

SEKRETERARE:
Helene Lagerquist, Uppsala

ORDINARIE LEDAMÖTER
Anita Berg, Uppsala
Maria Höglund, Uppsala
Charlotte Lindgren, Uppsala
Johan Mörner, Uppsala