Styrelsen 2018-2019

ORDFÖRANDE OCH SAMMANKALLANDE:
Eva Wockelberg, 076-161 10 95
evawockelberg@gmail.com
Tiundagatan 43, 752 30 Uppsala

 

VICE ORDFÖRANDE:
Åke Sörman, 073-735 17 87
akesorman@gmail.com
Rosendalsvägen 20, 756 44 Uppsala

 

SKATTMÄSTARE:
Ingrid Ragnarsdotter Jajke, 070-595 12 94
ingrid.ragnarsdotter@telia.com
Östra Ågatan 9, 753 22 Uppsala

 

MEDLEMSANSVARIG:
Kalle Spångberg, 070-855 88 14
uppiskalle@gmail.com
Börjegatan 3b, 753 13 Uppsala

 

SEKRETERARE:
Gunnar Larsson, 070-283 38 60
gunnarl.valparbo@outlook.com
Karins Gränd 14, 815 45 Tierp

 

BITR. SEKRETERARE:
Frederic Öberg, 018-14 68 15, 070-380 50 09
frederic.oberg@comhem.se
Norrtäljegatan 9B, 753 27 Uppsala

 
KLUBBMÄSTARE (3):
Susanne Pousette, 018-32 03 11, 070-585 03 11
pousette.susanne.@gmail.com
Sankt Johannesgatan 18, 753 12 Uppsala
Christine Aquilonius, 018-123308, 076-768 98 50
caq@tele2.se
Börjegatan 7, 753 13 Uppsala
Agneta Åhlin, 072-175 04 74
tulpan56@outlook.com
Sysslomansgatan 47E, 75227 Uppsala

 
IT-ANSVARIG:
Nicolas Manuguerra
nicolasmanuguerra@hotmail.com