Temadagen

Föreningens av tradition årliga temadag för alla Sveriges allianser.
Men föreningens styrelse har beslutat att återgå till den tradirionella ordningen med temdagen i februari, eftersom alltför mycket annat inträffar i september och under hösten som helhet. Det har naturligtvis inte varit möjligt att i år, 2023, planera och genomföra en temadag redan i februari.

Nästa Temadag planeras alltså till februari 2024.

2022 års temadag inträffade lördagen den 24 september och medverkade gjorde:

  • Sten Bernhardsson Bilden av orienten återgiven av de franska konstnärerna Ingres, Delacroix och Gérôme
  • Maria Henningson och Lars Textorius Franska visor med gitarrackompanjemang 
  • Maths Isacson Tillväxt och nedväxt i den ekonomiska historien 
  • Desirée Koslin Nymånens skära – maktsymbol, designmotiv, nationellt emblem 
  • Lena Kåreland Charles Baudelaire – nattens diktare 
  • Johan Mörner Croissanten och belägringen av Wien, hur hänger de ihop?  
  • Lars-Göran Sundell Cyrano de Bergerac och hans resa till månen 
  • Ulf Johansson Werre Crescendo och diminuendo in the Crescent City – New Orleans 
  • Staffan Yngve Månen och mänskligheten