Temadagen 2021

Föreningens årliga temadag för alla Sveriges allianser.

På grund av det osäkra läget avseende pandemin och svårigheterna att planera och förbereda en temadag beslutade styrelsen vid sitt möte 15 april att flytta temadagen till nästa år, preliminärt lördag 12 februari 2022. Styrelsen beklagar detta, men hoppas och tror på möjligheter att ändå anordna bra möten och aktiviteter under hösten 2021.