Temadagen 2021

Föreningens årliga temadag för alla Sveriges allianser.

Årets temadag planeras på grund av pandemin till 9 oktober, då vi innerligt hoppas att pandemin i största möjliga utsträckning är ett obehagligt minne blott.