Temadagen 2018

« NON ! »

Medverkande

Sten-Magnus Aquilonius, Philippe Collet, Gunnar Ekman, Ingmarie Froman, Maria Henningsson, Lars Textorius, Lena Kåreland, Lars Lambert, Nicolas Manuguerra, Marika Nestor, Lars-Göran Sundell, Frederic Öberg

 

Anmälan

Priset  för medlemmar i Alliance française (hela Sverige) är 500 kr, övriga 600 kr, studerande ungdom 200 kr. Då ingår program, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsfrukt. Efter programmet erbjuds en Mingelbuffé enligt särskild anmälan

Anmälan  till temadagen sker genom e-post till Ingalill Ek, ingalill.s.ek@gmail.com

 

Mer information HÄR!

 

Eva, Susanne, Åke Coco et toute la direction

no